Radi Vám pomôžeme:

+420 722 933 770

(9:00–17:00)

Menu
Môj košík : 0 ks: 0 €

Ako reklamovať batožinu poškodenú autobusovým prepravcom

Pokiaľ patríte medzi tých, ktorí preferujú pozemnú cestu autobusom pred letom lietadlom, potom práve pre vás je určený tento návod na reklamáciu poškodenej batožiny. Vďaka týmto radám si môžete vašu cestu naozaj vychutnať od začiatku až do konca, bez toho, aby ste sa museli trápiť potenciálnymi nepríjemnosťami a ich riešením. Postup pri reklamácii poškodenej batožiny autobusovým prepravcom je veľmi podobný tomu, ktorý uplatníte aj pri leteckej preprave.

Titan Nonstop Boarding Bag

Ako reklamovať batožinu poškodenú autobusovým prepravcom?

Pri preprave autobusom zodpovedá dopravca za všetku vašu batožinu umiestnenú v batožinovom priestore autobusu po celú dobu prepravy, avšak nie za príručnú batožinu, ktorú máte pod svojím dohľadom priamo vnútri autobusu. Podľa prepravných podmienok väčšiny spoločností sú maximálne povolené rozmery batožiny určenej k preprave v batožinovom priestore 30x60x100 cm a jej hmotnosť nesmie presiahnuť 30 kg.

Pokiaľ po príjazde do cieľovej destinácie pri preberaní batožiny zistíte, že váš kufor či cestovná taška boli poškodené, neodkladne túto skutočnosť ohláste pracovníkovi prepravnej spoločnosti, najlepšie priamo vodičovi autobusu. Ten je povinný s vami spísať krátky protokol, v ktorom písomne potvrdí mieru poškodenia. Toto potvrdenie spolu s cestovným lístkom je nutné pre vybavenie reklamácie. Oba doklady najneskôr do 10 dní od ukončenia cesty, pri ktorej došlo k poškodeniu, predložte dopravcovi spolu s písomnou žiadosťou o náhradu škody.

Travelite Kick-Off XL 2w

Dopravca je pre tieto prípady poistený. Buď vám zaistí opravu batožiny na náklady spoločnosti alebo, pokiaľ je miera poškodenia batožiny taká, že už batožinu nemožno opraviť, vám po predložení dokladu o kúpe a prehlásení o neopraviteľnosti batožiny preplatí plnú kúpnu cenu vašej batožiny.

Náhrada v prípade straty alebo poškodenia batožiny je obmedzená. Maximálna výška odškodnenia sa spravidla rovná 5000 Kč za jednu batožinu a maximálne 10 000 Kč za všetky kusy batožiny jedného cestujúceho.

Čo je dobré vedieť:

  • Pokiaľ vzniknuté poškodenie batožiny nebudete reklamovať ihneď po tom, ako ju dostanete do rúk, zanikne váš nárok na náhradu škody.
  • V prípade prestupovania cestujúci manipulujú so svojou batožinou sami, preto za ňu dopravca v danú chvíľu nenesie žiadnu zodpovednosť. Buďte preto opatrní a majte tento fakt na pamäti.
  • V batožine nesmú byť uložené neskladné predmety alebo také veci, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli pri ceste a manipulácii spôsobiť poškodenie samotnej batožiny. Napríklad nôž alebo iné kovové a sklenené nádoby by mali byť pri transporte naozaj dôkladne zabezpečené.

Súvisiace produkty

Člen APEK Člen APEK Overené zákazníkmi - Heureka
Akceptujeme karty VISA Akceptujeme karty Mastercard Akceptujeme karty Maestro Akceptujeme Google Pay