Ochrana osobných údajov

V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov Vám chceme popísať druhy informácií, ktoré od Vás získavame a následne spracovávame. Vysvetlíme Vám spôsob, ako s informáciami nakladáme, s kým ich zdieľame a aké sú Vaše práva.

Vaše dáta sú u nás chránené dľa smerníc Európskej únie pre ochranu dát, predovšetkým dľa Nariadenia Európského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

1. Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Shopen Group s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu Bagalio.sk. V prípade akýchkoľvek dotazov súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +420 722 933 770 (9:00 – 15:00) alebo na e-mailovej adrese info@bagalio.sk.

2. Aké informácie o Vás spracovávame?

Aby sme mohli kompletne vybaviť Vašu objednávku, potrebujeme na to od Vás získať nasledujúce informácie:

 • meno a priezvisko

 • adresu (ulica, číslo popisné, mesto, PSČ)

 • firemné údaje (názov, IČ, DIČ, IČ DPH)

 • kontaktné informácie vrátane e-mailu a telefónneho čísla

3. Za akým účelom tieto dáta spracovávame?

Chceme, aby bol nákup v našom obchode rýchly a bezproblémový. Vaše osobné údaje nám poslúžia ku kontaktu s Vami počas vybavovania objednávky. Potrebné informácie musíme tiež poskytnúť prepravným spoločnostiam, aby tovar, ktorý u nás zakúpite, doputoval na správnu adresu.

4. Po akú dlhú dobu Vaše údaje archivujeme?

Vaše osobné údaje budú u nás spracovávané len po nevyhnutne dlhú dobu. Táto doba vyplýva z predpisov, ktoré sú v súlade so všetkými platnými zákonmi a so zákonmi o ochrane súkromia. Obecne záväzné predpisy nám ďalej ukladajú archivovať Vaše osobné údaje len po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy.

5. S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

K Vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci, ktorí sú povinní poskytnuté informácie považovať za dôverné. Ďalšími osobami, ktorým informácie predávame, sú externí spracovatelia, poskytujúci nám administratívnu či technickú podporu. Informácie zdieľame taktiež s externými partnermi – poskytovateľmi platobných služieb či prepravnými spoločnosťami.

Všetci zmienení spracovatelia môžu nakladať s Vašimi osobnými údajmi výlučne dľa zmluvných pokynov medzi našou firmou a daným spracovateľom.

Zoznam spoločností a subjektov, ktorým predávame osobné údaje:

 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266
 • PPL CZ s.r.o., IČ 25194798
 • Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o, IČ 26087961
 • Lenka Bajzová, IČ 60354313
 • Bc. Patrik Chukir, IČ 09493476
 • VSHosting s.r.o., IČ 61505455
 • ABRA Flexi s.r.o., IČ 28019920
 • OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381
 • Smartsupp.com, s.r.o., IČ 03668681
 • The Rocket Science Group LLC

6. Priamy marketing

Pomocou marketingových nástrojov spracovávame Vaše osobné údaje len na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pre obchodné oznámenia a marketingovú činnosť.

7. Cookies

Počas návštevy našich webových stránok zhromažďujeme štandardné informácie o internetových udalostiach vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača alebo času prístupu. Aby sme kvalitne spravovali tieto údaje, používame tzv. „cookies“ (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom prehliadači). Vďaka týmto súborom sme schopní prispôsobiť stránky nášho obchodu Vašim konkrétnym potrebám.

8. Zmeny v spracovávaní osobných údajov.

Toto znenie o ochrane osobných údajov budeme udržiavať vždy aktuálne a akákoľvek zmena tu bude neodkladne uvedená.

9. Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov?

V neposlednom rade by sme Vás chceli taktiež informovať o Vašich právach. Dľa platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov sme povinní rešpektovať Vaše práva, a to:

 • právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom

 • právo na opravu Vašich osobných údajov

 • pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore so zákonom, máte mimo iné právo podať sťažnosť na dozorovacom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

 • právo na výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov

 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.